Vòi phun khí giảm lượng tiêu thụ khí nén & giảm độ ồn

Vòi phun khí giảm lượng tiêu thụ khí nén & giảm độ ồn

Vòi phun khí giảm lượng tiêu thụ khí nén & giảm độ ồn

3/30/2018 8:20:00 AM / Đăng bởi Hoàng Việt Dũng / (0) Bình luận

Mục đích ứng dụng: Mục đích chính là giảm lượng tiêu thụ khí nén & giảm độ ồn hoặc giảm số lượng đầu phun cần sử dụng.

Trước khi dùng EXAIR: Một khách hàng của chúng tôi đang sử dụng khí nén thông qua một vòi phun thổi sạch dầu làm mát trên sản phẩm. Mỗi máy sẽ sử dụng 10 đầu thổi. Ở công đoạn chính sử dụng thêm 40 đầu thổi nữa. Các đầu thổi này được lắp ở đầu mỗi ống. Mỗi đầu thổi hiện tại tiêu thụ một lượng khí nén rất lớn và tạo ra độ ồn quá tiêu chuẩn cho phép. Lượng tiêu thụ khí nén đo được cho mỗi đầu là 17.5 SCFM và độ ồn 91.2 dBA.

Sau khi sử dụng EXAIR: Các kỹ sư của chúng tôi đưa giải pháp sử dụng 50 đầu phun super 2” của EXAIR với tấm chêm độ dầy 0.01”. Sau khi lắp đặt, lượng tiêu thụ khí nén ở mỗi đầu phun giảm 2.8 SCFM, tổng 50 đầu phun tiết kiệm 140 SCFM bằng một máy nén khí 35Hp. Bên cạnh đó, độ ồn giảm đi 16.2 dBA xuống còn 75 dBA.

Gửi bình luận: