Ứng dụng bộ làm mát để làm mát tủ điện

Ứng dụng bộ làm mát để làm mát tủ điện

Ứng dụng bộ làm mát để làm mát tủ điện

5/20/2017 8:17:00 AM / Đăng bởi Hoàng Việt Dũng / (0) Bình luận

Sử dụng Cabinet cooler để làm mát tủ điện cho nhà máy bía Sài Gòn - Nghệ An.

Gửi bình luận: