Súng khí tiết kiệm khí nén 20 - 30%

Súng khí tiết kiệm khí nén 20 - 30%

Súng khí tiết kiệm khí nén 20 - 30%

3/28/2018 11:04:49 AM / Đăng bởi Hoàng Việt Dũng / (0) Bình luận

Mục đích ứng dụng: Giảm độ ồn xuống dưới 85 dBA

Trước khi sử dụng EXAIR: Khách hàng của chúng tôi là một nhà máy sản xuất các bản mạnh điện tử trong đó có sử dụng nhiều súng khí nén để thổi sạch sản phẩm. Độ ồn đo được trong nhà máy luôn đạt ở mức 93 dBA nên công nhân cần phải được trang bị các phương tiện bảo vệ thích giác. Mục tiêu của nhà máy là giảm độ ồn về mức dưới 84 dBA để tạo môi trường làm việc tốt hơn và giảm thiểu chi phí cho sản xuất.

Sau khi sử dụng EXAIR: Các kỹ sư ứng dụng của chúng tôi khuyến nghị nhà máy sử dụng súng của EXAIR model 1210-CS với đầu phun khí super model 1100 cùng nắp chắn bụi. Mức độ ồn giảm xuống còn 74 dBA. Nắp chắn bụi bảo vệ công nhân khỏi các hạt bụi bắt ngược lại.

>> Bên cạnh đó với việc sử dụng súng khí của EXAIR, nhà máy tiết kiệm được 20-30% lượng khí nén tiêu thụ.

Gửi bình luận: