Súng khí nén đầu phun loại Pico model 1109SS-NPT & 6 đầu phun loại Nano model 1110SS-NPT.

Súng khí nén đầu phun loại Pico model 1109SS-NPT & 6 đầu phun loại Nano model 1110SS-NPT.

Súng khí nén đầu phun loại Pico model 1109SS-NPT & 6 đầu phun loại Nano model 1110SS-NPT.

3/30/2018 8:43:00 AM / Đăng bởi Hoàng Việt Dũng / (0) Bình luận

Mục đích sử dụng: Khách hàng đang tìm kiếm giải pháp thay thế các đầu thổi trên súng khí nén cầm tay có sẵn để giảm độ ồn và tiết kiệm lượng tiêu thụ khí nén.

Trước khi sử dụng EXAIR: Hiện tại khách hàng đang sử dụng súng khí nén cầm tay có đầu phun bằng cao su, những đầu phun này bị hỏng nhanh và tạo áp suất quá 30 psi gây tiếng ồn quá mức cho phép. Bên cạnh đó lượng tiêu thụ khí nén của chúng lớn.

Những súng khí này được sử dụng ở 14 vị trí khác nhau. Chín súng khí sử dụng 1 giờ mỗi ca 8 tiếng. Năm súng còn lại sử dụng 30 phút mỗi ca 8 tiếng. Nhà máy hoạt động 2 ca 8 tiếng 1 ngày.

Sau khi sử dụng EXAIR: Kỹ sư của chúng tôi khảo sát thực tế và thực hiện thay thế bằng 8 đầu phun loại Pico model 1109SS-NPT & 6 đầu phun loại Nano model 1110SS-NPT.

Sau khi sử dụng, độ ồn của các đầu phun tạo ra đã giảm đi 15.2 dBA tạo môi trường làm việc tốt hơn. Qua thời gian sử dụng khách hàng tiết kiệm được 3,319 SCFM lượng khí nén tiêu thụ.

Gửi bình luận: