Súng khí model 1310 với các ống nối dài 6”, 18: và 72” tiết kiệm khí nén giảm độ ồn

Súng khí  model 1310 với các ống nối dài 6”, 18: và 72” tiết kiệm khí nén giảm độ ồn

Súng khí model 1310 với các ống nối dài 6”, 18: và 72” tiết kiệm khí nén giảm độ ồn

3/31/2018 9:07:22 AM / Đăng bởi Hoàng Việt Dũng / (0) Bình luận

Mục đích sử dụng: Thay thế súng khí có sẵn bằng loại súng có hiệu suất làm việc cao và bền hơn trong nhà máy sản xuất bánh kẹo.

Trước khi sử dụng EXAIR: Một nhà máy sản xuất bánh kẹo sử dụng nhiều súng khí để làm sạch trong quá trình sản xuất. Súng của họ thường xuyên bị hỏng và gẫy. Tiếng ồn tạo lớn. Họ đã gửi 01 súng khí nén tới chúng tôi để kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động.

Chúng tôi đã thực hiện đo kiểm và được kết quả như sau:

Hoạt động ở áp suất 80 psi

Lượng tiêu thụ khí nén (SCFM)

Độ ồn (dBA)

Súng khí có sẵn

63.5

89.9

Súng khí tương tự của EXAIR model 1310

14

74

Sau khi sử dụng EXAIR: Sau khi chúng tôi gửi kết quả đo và thông số so sánh giữ hai loại súng khí cho nhà máy, họ đã quyết định sử dụng súng khí của EXAIR model 1310 với các ống nối dài 6”, 18: và 72” cho toàn nhà máy.

Sau quá trình sử dụng, khách hàng rất hài lòng với kết quả đạt được. Lượng tiêu thụ khí nén tiết kiệm được rất lớn, độ ồn giảm xuống và độ bền tăng lên.

Gửi bình luận: