Máy khử tĩnh điện gồm thanh tạo i-on 18” model 7018 và bộ nguồn cấp model 7091

Máy khử tĩnh điện gồm thanh tạo i-on 18” model 7018 và bộ nguồn cấp model 7091

Máy khử tĩnh điện gồm thanh tạo i-on 18” model 7018 và bộ nguồn cấp model 7091

3/30/2018 8:34:00 AM / Đăng bởi Hoàng Việt Dũng / (0) Bình luận

Mục đích ứng dụng: Loại bỏ tĩnh điện khỏi bao bì nhựa trong nhà máy đóng gói gia vị, làm tăng tuổi thọ của đầu in nhãn.

Trước khi sử dụng EXAIR: Khách hàng của chúng tôi là một nhà máy sản xuất và đóng gói các gói gia vị trong đó họ có công đoạn in nhãn lên bao bì nhựa. Vấn đề họ gặp phải là các màng nhựa của nhà cung cấp bị nhiễm tĩnh điện điều này làm giảm tuổi thọ của các đầu in xuống khá nhiều làm tăng chi phí sản xuất.

Sau khi sử dụng EXAIR: Các kỹ sư của chúng tôi khảo sát thực tế ở nhà máy. Họ thực hiện đo độ tĩnh điện trên các cuộn film nhựa 18” cho kết quả 16.9kV. Qua thống nhất, kỹ sư của chúng tôi đã lắp 01 bộ khử tĩnh điện gồm thanh tạo i-on 18” model 7018 và bộ nguồn cấp model 7091. Sau đó họ thực hiện đo lại độ tĩnh điện trên bề mặt film được kết quả nhỏ hơn 1kV.

>> Sau một quá trình theo dõi, tuổi thọ của các đầu in đã tăng lên 2.5 lần so với trước đó. Trước đó cứ mỗi tháng họ thay 5 đầu in cho mỗi máy, hiện tại họ chỉ cần thay 2 đầu, chi phí sảm xuất được tiết kiệm một cách đáng kể.

Gửi bình luận: