Đầu thổi khí có lượng tiêu thụ khí nén 10.5 SCFM với độ ồn tạo ra là 75 dBA.

Đầu thổi khí có lượng tiêu thụ khí nén 10.5 SCFM với độ ồn tạo ra là 75 dBA.

Đầu thổi khí có lượng tiêu thụ khí nén 10.5 SCFM với độ ồn tạo ra là 75 dBA.

3/31/2018 9:10:44 AM / Đăng bởi Hoàng Việt Dũng / (0) Bình luận

Mục đích sử dụng: Giảm độ ồn và lượng tiêu thụ khí nén

Trước khi sử dụng EXAIR: Trong một nhà máy đúc, khách hàng đang sử dụng các đầu ống ồng hở kích thước ¼” để thổi sạch các vật liệu thừa, phoi. Ở áp suất 80 psi (5.5 bar) mỗi ống đồng tiêu thụ 33 SCFM khí nén và tạo ra độ ồn 94 dBA.

Sau khi sử dụng EXAIR: Khách hàng đồng ý với giải pháp thay thế các ống đồng bằng các đầu thổi khí của EXAIR với model 1126, kích thước 1”, lượng tiêu thụ khí nén 10.5 SCFM với độ ồn tạo ra là 75 dBA. Lực thổi tạo ra đáp ứng hoàn toàn yêu cầu thổi sạch của khách hàng.

Như vậy, với việc sử dụng đầu thổi của EXAIR, khách hàng đã tiết kiệm được 22.5 SCFM lượng khí nén cho mỗi đầu thổi và tạo môi trường làm việc tốt hơn với độ ồn tạo ra là 75 dBA.

Gửi bình luận: