Đầu phun khí có mức ồn thấp, tiết kiệm chi phí.

Đầu phun khí có mức ồn thấp, tiết kiệm chi phí.

Đầu phun khí có mức ồn thấp, tiết kiệm chi phí.

3/14/2018 9:12:00 AM / Đăng bởi Hoàng Việt Dũng / (0) Bình luận

Mục đích ứng dụng: Giảm tiêu thụ khí nén và độ ồn

Trước khi sử dụng  EXAIR: Một công ty sản xuất đầu nối điện có 65 máy ép, mỗi máy sử dụng 02 ống 1/4” để thổi khí nén. Mỗi ống như vậy tiêu thụ 23.2 SCFM trong tổng tiêu thụ 3017 SCFM. Hệ thống thổi này tiêu thụ hầu hết khí của hệ thống khí nén. Mặt khác độ ồn tạo ra trên mức cho phép và phải dùng các nút bịt tai.

Khách hàng cố gắng tìm kiếm các giải pháp làm giảm tiêu thụ khí nén và giảm tiếng ồn sinh ra dưới mức yêu cầu phải sử dụng thiết bị bảo vệ tai.

Sau khi sử dụng EXAIR: Khách hàng chấp nhận khuyến nghị của các kỹ sữ ứng dụng của chúng tôi bằng việc lắp các đầu phun khí super model 1100 cho mỗi ống khí có sẵn. Lượng tiêu thụ khí nén giảm từ 23.2 SCFM xuống còn 14 SCFM cho mỗi đầu thổi, tức là giảm khoảng 40%, tiết kiệm được chi phí hàng năm khoảng 45K USD.

Độ ồn giảm xuống 74 dBA, dưới mức yêu cầu phải sử dụng biện pháp bảo vệ tai giúp tiết kiệm chi phí mua thiết bị, cũng như tạo môi trường làm việc thoải mái.

Đánh giá: Bằng cách lắp các đầu phun của EXAIR, khách hàng đã giải quyết triệt để được các vấn đề của mình. Và mang lại nhiều lợi ích:

  • Tiết kiệm khí nén sử dụng.
  • Giảm độ ồn ở nơi làm việc.

Gửi bình luận: