Dao thổi khí nén làm hạn chế sản phẩm lỗi đến mức tối đa

Dao thổi khí nén làm hạn chế sản phẩm lỗi đến mức tối đa

Dao thổi khí nén làm hạn chế sản phẩm lỗi đến mức tối đa

3/30/2018 8:27:52 AM / Đăng bởi Hoàng Việt Dũng / (0) Bình luận

Mục đích sử dụng: Giảm số lượng chai bị lỗi trong quá trình đóng gói. Bên cạnh đó là duy trì độ ồn thấp và lượng tiêu thụ khí nén là nhỏ nhất.

Trước khi sử dụng EXAIR: Một khách hàng đã trải qua việc số lượng sản phẩm lỗi tăng lên và cần đóng gói lại, gây tăng chi phí sản xuất. Vấn đề với họ là tĩnh điện xuất hiện trên màng nhiệt, vỏ bọc ngoài và trên bề mặt chai. Tĩnh điện này là nguyên nhân gây ra vị trí của vỏ bọc ngoài dán lên chai trong quá trình dán nhãn bị sai lệch và sản phẩm này tự động được loại bỏ để thực hiện lại việc dán nhãn.

Sau khi sử dụng EXAIR: Sau khi làm việc với các kỹ sư ứng dụng của chúng tôi, khách hàng đã sử dụng 01 dao thổi khí nén khử tĩnh điện kiểu super. Dao thổi này loại bỏ hoàn toàn tĩnh điện được sinh ra. Do vậy, các lỗi gây ra bởi tĩnh điện đã được loại bỏ. Khách hàng sử dụng dao thổi ở áp suất khí 20 psig. Ở áp suất này, lượng tiêu thụ khí nén là 9.9 SCFM và sinh ra độ ồn 57 dBA, làm thay đổi không đáng kể các điều kiện làm việc.

Gửi bình luận: