Dao thổi khí không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm

Dao thổi khí không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm

Dao thổi khí không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm

3/20/2018 8:39:00 AM / Đăng bởi Hoàng Việt Dũng / (0) Bình luận

Mục đích ứng dụng: Cải thiện bề mặt sản phẩm cuối của sản phẩm film nhựa giúp không bị kẹt và khuyết tật.

Trước khi sử dụng: Khách hàng đang sử dụng ống khoan các lỗ nhỏ để làm mát bề mặt các lớp film nhựa. Các lỗ nhỏ này tại ra các vệt trên bề mặt sản phẩm cuối.

Sau khi sử dụng: Khách hàng thay hệ thống ống có khoan lỗ bằng dao thối khí super chất liệu thép không rỉ dài 36”. Bề mặt sản phẩm film nhựa qua dao thổi khí đã cải thiện rõ rệt, các gợn sóng mất đi. Độ trong của sản phẩm cũng tốt hơn do có thể làm mỏng hơn trước. Bên cạnh đó mức độ ồn cũng giảm, tạo môi trường làm việc an toàn.

 

Gửi bình luận: