Dao thổi khí giảm tỷ lệ hàng lỗi xuống dưới 5%

Dao thổi khí giảm tỷ lệ hàng lỗi xuống dưới 5%

Dao thổi khí giảm tỷ lệ hàng lỗi xuống dưới 5%

3/20/2018 8:27:53 AM / Đăng bởi Hoàng Việt Dũng / (0) Bình luận

Mục đích ứng dụng: Cải thiện độ tin cậy của hệ thống kiểm tra mắt kính bằng hệ thống thổi khí i-on tự động.


 

Trước khi sử dụng EXAIR: Nhà sản xuất kính mắt nhận các sản phẩm thô để sản xuất thành phẩm hoàn chỉnh  cuối cùng. Những bộ phận được đặt lên một băng tải bằng tay, nơi chúng được kiểm tra chất lượng một cách tự động. Với bất cứ sự có mặt nào của bụi đều cho kết quả lỗi ở hệ thống đọc tự động. Họ đã không có phương án loại bỏ bụi bẩn, và tỷ lệ lỗi là khoảng 20%.

Sau khi thảo luận về ứng dụng, chúng tôi khuyên họ nên sử dụng một hệ thống thổi ion hoá tự động. Hệ thống này hoạt động khi có vật đi qua & ngừng hoạt động khi không có vật.


 

Sau khi sử dụng EXAIR: Khách hàng sử dụng 2 dao thổi khí i-on dài 3” và bộ điều khiển dòng khí nén tự động EFC.Hệ thống 2 dao thổi khí nén giúp loại bỏ hầu hết bụi khỏi sản phẩm, và đã giảm tỷ lệ lỗi xuống chưa đầy 5%. Đồng thời bộ EFC giúp tiết kiệm lượng lớn khí nén do EFC chỉ mở cho khí nén tới dao thổi khi có sự xuất hiện của sản phẩm. Khi không có, EFC tự động ngắt dòng khí ra.

Gửi bình luận: